image1 image2 image3

 

Nasz Zespół:

 

Agnieszka Sznajder 1

dr Agnieszka Sznajder - radca prawny, właściciel Kancelarii

 

Doktor nauk prawnych - specjalność prawo administracyjne - prawo wodne. Członek Komisji Spraw Socjalnych, Sportu i Integracji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

 

Specjalizacja: prawo wodne, prawo budowlane, prawo podatkowe i gospodarcze, prawo i postępowanie administracyjne, fundusze i projekty, dokumentacja cen transferowych.

 

Prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa prawnego od 2008 roku, a od 2011 roku w formie kancelarii radcy prawnego.

 

Doświadczenie zawodowe  zdobywała praktykując kolejno w pięciu kancelariach prawnych w Rzeszowie oraz Krakowie.

 

Posiada doświadczenie w zakresie projektów europejskich, pozyskiwania środków oraz prowadzenia i rozliczania projektów.

 

Pracowała także w przedsiębiorstwach zrzeszonych w Stowarzyszeniu Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza.

 

Absolwentka studiów prawniczych, specjalność w zakresie prawa podatkowego i cen transferowych. Absolwentka studiów europejskich o specjalności fundusze i projekty. Absolwent studiów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Trener prowadzący szkolenia m.in. z zakresu prawa wodnego, prawa i postępowania administracyjnego, dyscypliny finansów publicznych, prawa zamówień publicznych oraz wydatkowania i rozliczania środków europejskich.

 

Certyfikowany Project Manager - IPMA Level D.

 

 

 

 

dr Jakub Sznajder - adwokat, członek zespołu Kancelarii

 

Członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Doktor nauk prawnych, studiował także europeistykę o specjalności fundusze i projekty. Jakub Sznajder 1

 

Specjalność: prawo wodne, proces inwestycyjny, oceny oddziaływania na środowisko, prawo górnicze, prawo lotnicze.

 

Absolwent studiów podyplomowych o specjalności Prawo lotnicze.

 

Prowadzi obsługę prawną przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym m.in. z zakresu budownictwa wodnego oraz górnictwa.

 

Ekspert w zakresie prawa lotniczego. Posiada świadectwo kwalifikacji UAVO uprawniające do pilotowania wielowirnikowców. Autor publikacji naukowych poświęconych m.in. prawu lotniczemu oraz prawu wodnemu.

 

Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich. Pracował jako członek zespołów zarządzających projektami w przedsięwzięciach realizowanych m.in. przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski, a także w projektach realizowanych przez indywidualnych przedsiębiorców.

 

Trener prowadzący szkolenia m.in. z zakresu prawa lotniczego, prawa transportowego, prawa wodnego.

 

 

 

 

mgr Agnieszka Pięta – aplikant radcowski, członek zespołu Kancelarii

 

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Magister prawa, ukończyła pięcioletnie studia prawnicze w trybie stacjonarnym.

 

Aplikant_radcowski_mgr_A_Pięta.png

Doświadczenie w pracy prawnika zdobywała już podczas studiów m.in. jako pracownik, stażysta oraz praktykant w kancelariach prawnych, instytucjach wymiaru sprawiedliwości, działała również pro bono jako konsultant Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.


Pracowała jako asystent sędziego Sądu Rejonowego w Wydziale Cywilnym w Rzeszowie, dzięki czemu pogębiła praktykę prawnika procesowego. W codziennej pracy zajmuje się całym zakresem pracy kancelarii.


Jej zainteresowania oscylują wokół zagadnień związanych z szeroko pojętym umiejscowieniem zwierząt w obrocie prawnym, w tym między innymi ochroną zdrowia zwierząt, działalnością zakładów leczniczych dla zwierząt oraz prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z handlem zwierzętami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria pozostaje w stałej współpracy ze specjalistami różnych gałęzi prawa, pracownikami naukowymi, biegłymi z zakresu hydrologii i melioracji, budownictwa, mechaniki i innych dziedzin wymagających wiedzy specjalistycznej.