image1 image2 image3


sama waga
 Zwierzęta w obrocie prawnym - nasza specjalizacja


Działając już od ponad jedenastu lat na rynku usług prawnych - wyspecjalizowaliśmy się w pomocy przedsiębiorcom z branży produkcji żywności, producentów rolnych - w tym także produkcji zwierzęcej. 

Naturalnym dalszym kierunkiem naszego rozwoju była specjalizacja w zakresie prawnej regulacji zagadnień związanych ze zwierzętami.

Prowadzimy sprawy m.in. z zakresu:

 

 • Transakcje handlowe
  Prowadzimy sprawy związane z transakcjami handlowymi, których przedmiotem są zwierzęta, w tym między innymi udzielamy porad prawnych w przedmiocie uprawnień kupujących z zakresu rękojmi za wady zwierzęcia i opodatkowania sprzedaży zwierzęcia.

 • Sprawy administracyjne przed organami weterynaryjnymi - m.in. ubój zwierząt z powodu ASF
  Sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych powiatowego lekarza weterynarii w przedmiocie zabicia lub poddania ubojowi zwierząt, między innymi w związku ze zwalczaniem wirusa afrykańskiego pomoru świń ASF oraz pozwy do sądu powszechnego w tym zakresie.

 • Produkty pochodzenia zwierzęcego - produkty uboczne
  Udzielamy porad prawnych w zakresie tematyki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych oraz skargi administracyjne od decyzji organów odwoławczych, dotyczących nałożenia kary za nieprawidłowe usuwanie materiałów pochodzenia zwierzęcego.

 • Szkody wyrządzone przez zwierzęta
  Zajmujemy się problematyką szkód wyrządzanych przez zwierzęta – zarówno te udomowione, jak i dziko żyjące. Pomagamy w formułowaniu roszczeń odszkodowawczych w tym zakresie.

 • Ochrona zwierząt
  Prowadzimy sprawy z zakresu ochrony zwierząt – w szczególności dotyczące karnoprawnej odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom.

 • Obsługa prawna hodowców
  Pomagamy osobom prowadzącym działalność w zakresie hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich w obsłudze prawnej tego typu działalności.

 • Zezwolenia na hodowlę ras niebezpiecznych
  Sporządzamy wnioski o wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psów ras uznawanych za niebezpieczne oraz sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych cofających zezwolenie na ich hodowlę lub utrzymanie.

 • Leczenie zwierząt - przepisy weterynaryjne
  Oferujemy obsługę prawną zakładów leczniczych dla zwierząt, między innymi w zakresie problematyki skreślenia gabinetu weterynaryjnego z rejestru zakładów leczniczych dla zwierząt, zawieszenia działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, obrotu leczniczymi produktami weterynaryjnymi.

 • Odpowiedzialność zawodowa i cywilna lekarzy weterynarii
  Zajmujemy się analizą zagadnień związanych z zakresem odpowiedzialności lekarza weterynarii za nieprawidłowe wykonanie usługi leczniczej, w szczególności pod kątem odpowiedzialności za błąd medyczny i możliwości uzyskania odszkodowania z OC lekarza weterynarii.

 

  

Skontaktuj się z nami:

dr Agnieszka Sznajder dr Jakub Sznajder
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych s.c.

telefon: 884 310 846, e-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ul. Aleksandra Puszkina 12, 35-328 Rzeszów, woj. podkarpackie
NIP: 8133862236