image1 image2 image3

Specjalizacje Kancelarii:

 

Działamy na rynku usług prawnych już jedenasty rok. Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące wszystkich głównych gałęzi prawa. Obsługujemy klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz podmioty publiczne.


Z uwagi na zatrudnianie specjalistów z określonych dziedzin dajemy gwarancję wysoko wyspecjalizowanych usług prawnych z następujących zakresów:

 

  • prawa wodnego - między innymi kwestie opłat za usługi wodne, opłat podwyższonych, reklamacji i skarg w sprawie opłat za usługi wodne, naruszenia stosunków wodnych, ustalenia charakteru wód, nacjonalizacji jezior i innych gruntów pod wodami, projektowania zbiorników wodnych i urządzeń hydrotechnicznych, elektrowni wodnych oraz pozostałej infrastruktury wodnej - więcej...

  • prawa lotniczego - między innymi kwestie wypadków lotniczych, działalności lotniczej, certyfikacji produktów i usług, ochrony praw pasażerów lotniczych - więcej...

  • prawa pracy - odszkodowania za wypadki przy pracy, reprezentowanie przed ZUS, wypłata zasiłków, wypłata świadczenia rehabilitacyjnego, wysokość uszczerbku na zdrowiu - więcej...

  • prawa budowlanego - mędzy innymi kwestie relacji inwestor-wykonawca, postępowania przed organiami administracji budowlanej i nadzoru, spory z wykonawcami - więcej...

  • proces inwestycyjny, oceny oddziaływania na środowisko i ochrona przyrody - między innymi obsługa w zakresie sporządzania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, opinii i uzgodnień, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji, inwestycji na obszarach chronionych

  • problematyka prawna zwierząt - obrót prawny zwierzętami, zwierzęta hodowlane, gospodarskie, sportowe, domowe, zwierzęta dziko żyjące; przygotowanie obiektów hodowlanych; chów i hodowla zwierząt; transport zwierząt; problamatyka weterynaryjna; odpowiedzialność cywilna za zwierzęta; szkody wyrządzane przez zwierzęta; umowy zbycia zwierząt; przepisy sanitarne i weterynaryjne; ochrona zwierząt i ochrona przyrody; dobrostan zwierząt - więcej...

 

Prawnicy naszej kancelarii mają odpowiednią wiedzę na temat mediacji i innych metod ADR. W sprawach, w których uznamy to za celowe z punktu widzenia interesu klienta, poinformujemy go o istocie i zasadach mediacji lub innych ADR oraz korzyściach z nich płynących. Nasza Kancelaria przystąpiła w 2013 roku do Deklaracji o stosowaniu mediacji i innych ADR dla kancelarii prawnych.

 

Skontaktuj się z nami:

dr Agnieszka Sznajder dr Jakub Sznajder
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych s.c.

telefon: 884 310 846, 698 748 078, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ul. Aleksandra Puszkina 12, 35-328 Rzeszów, woj. podkarpackie
NIP: 8133862236