image1 image2 image3

sama wagaUgoda w postępowaniu dotyczącym zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego - naruszenie stosunków wodnych

Natalia Rejman | 28.02.2020 | Radca prawny

naruszenie stosunków wodnych 

freeimages.com

Obowiązująca ustawa Prawo wodne wskazuje, że właściciele gruntów mogą, w drodze pisemnej ugody, ustalić zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną. Ugoda nie może dotyczyć wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Ugodę wykonuje się po jej zatwierdzeniu, w drodze decyzji, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Z wnioskiem o zatwierdzenie ugody występują umawiający się właściciele gruntów. Ugoda niezatwierdzona nie podlega wykonaniu. Ugoda podlega wykonaniu w trybie określonym w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

Czytaj więcej...