image1 image2 image3

 

sama waga  Lotnictwo cywilne i wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej - problemy i wyzwania. Konferencja w Akademii Obrony Narodowej z udziałem pracowników Kancelarii

26.03.2014 | j.sz.

305-Logo-AON

Pracownik naszej Kancelarii w dniu 25 marca 2014 r. uczestniczył aktywnie w konferencji pt. Lotnictwo cywilne i wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – problemy i wyzwania, zorganizowanej przez Akademię Obrony Narodowej w Warszawie. 

Mgr Jakub Sznajder, w ramach naszej specjalizacji 'Prawo lotnicze', przedstawił zgromadzonym na konferencji wystąpienie nt. Problemy prawne użytkowania przestrzeni powietrznej przez cywilne i wojskowe bezzałogowe statki powietrzne w perspektywie europejskiej i krajowej.

Mgr Sznajder aktywnie wspiera rozwój krajowych regulacji prawnych w zakresie użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, które w naszej ocenie decydować będą w najbliższych latach o rozwoju programów bezzałogowych w Polsce.