image1 image2 image3

sama waga Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce - konferencja naukowa - Bydgoszcz 17 kwietnia 2013 r.

30.04.2013 | j.sz.

bydgoszcz konferencja

(zdjęcie autorstwa organizatorów)

W dniu 17 kwietnia 2013 r. odbyła się w Bydgoszczy konferenajca naukowa "Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce" zorganizowana przez Instytut Prawa Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W konferencji aktywnie uczestniczył współpracownik kancelarii - pan Jakub Sznajder, który zaprezentował referat pt.: "Obowiązek kontraktowania w lotniczym przewozie osób, a cywilnoprawna zasada swobody umów", stanowiący kolejną już publikację poświęconą zagadnieniom prawa lotniczego - będącego jedną spośród specjalizacji naszej kancelarii.