image1 image2 image3

sama waga Pracownicy kancelarii na konferencji Stop suszy w Bydgoszczy

 j.sz. | 21.06.2019

stop suszy 

Miło nam poinformować, iż pracownik naszej kancelarii dr Jakub Sznajder, jako jeden z pośród 170 ekspertów w zakresie gospodarki wodnej, wziął udział w organizowanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie konferencji Stop suszy, która miała miejsce 18 czerwca 2019 r. w Bydgoszczy <czytaj więcej o tej konferencji na stronie Stop suszy>

Tematyką konferencji był opracowywany obecnie Plan przeiwdziałania skutkom suszy - który wiąże się ściśle z prawem wodnym - wiodącą specjalizacją naszej kancelarii.

 Konferencja Stop Suszy BDG 155 1024x683 640x480  Konferencja Stop Suszy BDG 168 1024x683 640x480

 zdjęcia pochodzą ze strony: www.stopsuszy.pl

Doktor Sznajder podczas obrad miał okazję włączyć się w dyskusję nad Planem w zakresie rozwiązań prawnych - w tym koniecznej nowelizacji tzw. specustawy przeciwpowodziowej, kwestii przekształcania suchych zbiorników przeciwpowodziowych w zbiorniki wielofunkcyjne oraz uwzględnienia interesów rybactwa akwakulturowego w planach przeciwdziałania skutkom suszy.

Bardzo nas cieszy, iż nasza praca oraz posiadane przez nas doświadczenie po raz kolejny zostały dostrzeżone i docenione przez instytucje zajmujące się gospodarką wodną w Polsce.

Ważne dla nas jest umożliwienie nam postulowania na forum ekspertów koniecznych zmian w zakresie prawnej regulacji gospodarki wodnej w Polsce - w oparciu o nasze codzienne doświadczenia w pracy kancelarii w tym zakresie.