image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Nasza Kancelaria partnerem konferencji naukowej poświęconej bezzałogowym statkom powietrznym

02.06.2014 | j.sz.

logo konferencji 08 05 2014

Z przyjemnością informujemy, iż nasza Kancelaria wspierała finansowo organizację konferencji naukowej pt. Bezzałogowe statki powietrzne – aspekty praktyczne (otwórz stronę Konferencji), która odbyła się 29 maja 2014 r. w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Konferencja dotyczyła między innymi interesującej nas tematyki 'Prawa lotniczego', stanowiącego jedną ze specjalizacji Kancelarii.

Wspieraliśmy konferencję także merytorycznie – nasz współpracownik – pan Jakub Sznajder zaprezentował wystąpienie nt. Odpowiedzialność karna związana z użytkowaniem BSP. Prezentację dotyczącą owego wystąpienia znaleźć można na stronie internetowej Konferencji.

W swoim wystąpieniu Jakub Sznajder zwracał uwagę na wciąż zbyt mało akcentowany aspekt prawno-karny użytkowania dronów. Zwiększenie ilości operacji bezzałogowych oraz powszechny dostęp do tej technologii, niosą ze sobą wzrost ilości naruszeń przepisów lotniczych, a także obniżają bezpieczeństwo wykonywania operacji dla przez pozostałych użytkowników przestrzeni powietrznej. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której naruszane są również normy prawa lotniczego karnego. Świadomość, co do ewentualnych konsekwencji prawnych wykonywania lotów dronami wbrew obowiązującym przepisom jest wciąż niewystarczająca.

Obok karnych aspektów użytkowania bezzałogowców Jakub Sznajder zaprezentował także wraz z dyrektor Instytutu Transportu Lotniczego Panią dr Anną Konert wystąpienie nt. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez BSP.