image1 image2 image3

sama waga Problematyka usług zarządzania portami lotniczymi i obsługi naziemnej tematem wystąpienia pracownika Kancelarii na konferencji naukowej

25.10.2013 | j.sz.

konferencja IMG 0096

(zdjęcie: organizatorzy)

W dniu 24 października 2013 r. odbyła się zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie konferencja naukowa na temat: Skarb Państwa a działalność gospodarcza.

Pracownik Kancelarii – mgr Jakub Sznajder przedstawił na konferencji referat poświęcony prawu lotniczemu, stanowiącemu jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii, pt. Problemy prawne w relacjach Skarbu Państwa i przedsiębiorców prywatnych w zakresie działalności gospodarczej w sektorze usług zarządzania portami lotniczymi i obsługi naziemnej.