image1 image2 image3

Działalność pro bono

 

W ramach działalności pro bono wspieramy funkcjonowanie stowarzyszenia Polish Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Association oraz uczniowskiego klubu sportowego - prowadzących z licznymi sukcesami od wielu lat na terenie województwa podkarpackiego działalność pro-zdrowotną, edukacyjną oraz wychowawczą wśród dzieci i młodzieży.

logo chowgar