image1 image2 image3

Prawo pracy - nasza specjalizacja 

 

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Art. 207 §1 Kodeksu pracy

 

Specjalizujemy się w zagadnieniach prawa pracy. Reprezentujemy strony sporów pracowniczych.
Pomagamy także pracownikom poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

radca prawny rzeszow  Odszkodowanie za wypadek przy pracy od pracodawcy

Reprezentujemy pracowników w stosunkach z pracodawcami – prowadzimy w sądach cywilnych sprawy odszkodowawcze przeciwko pracodawcom oraz przeciwko zakładom ubezpieczeń.

logo  Postępowanie w sądzie pracy

Reprezentujemy pracowników przed sądami pracy, m.in. w sprawach o ustalenie treści protokołu powypadkowego, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie za niezgodne z prawem zwolnienie z pracy.

logo  Postępowanie przed ZUS

Reprezentujemy pracowników przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – w sprawach o wypłatę jednorazowego odszkodowania, w sprawach dotyczących wysokości przyznanego długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, w sprawach orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS.

logo  Postępowanie karne w sprawach naruszenia obowiązków przez pracodawcę

Reprezentujemy pokrzywdzonego pracownika przez organami ścigania oraz przed sądem w sprawach o ukaranie pracodawcy za naruszanie norm bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

logo   Działamy kompleksowo

Współpracujemy ze specjalistami z zakresu bezpieczeństwa pracy. Reprezentujemy klienta w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Dozoru Technicznego, Inspekcją Sanitarną etc.

 radca prawny rzeszow  Uzyskujemy dla naszych Klientów wysokie odszkodowania.


Czytaj nasze artykuły o wypadkach przy pracy:

logo Wypadek przy pracy – jednorazowe odszkodowanie z ZUS

 winda

Płacisz co miesiąc składki na ZUS? Miałeś wypadek w pracy? Należy Ci się odszkodowanie…

Pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy ma prawo do uzyskania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, które jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, po ustaleniu jakiego uszczerbku doznał pracownik.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.

Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości zależnej od stopnia uszczerbku na zdrowiu.

Czytaj więcej...

 


logo Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy

 okular

Wypadki przy pracy – chociaż nie powinny – zdarzają się jednak w każdym zakładzie pracy. W razie wypadku prawo nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, których nieprzestrzeganie może nieść ze sobą wiele negatywnych konsekwencji dla pracodawcy. Pracownik, we własnym interesie także powinien dopilnować, by pracodawca tych obowiązków dopełnił, również po to, aby w przyszłości nie mieć problemu z uzyskaniem należnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy i podjęcie działań eliminujących zagrożenia, są obowiązkami, które pracodawca powinien wykonać w pierwszej kolejności.

Do chwili ustalenia przyczyn, okoliczności wypadku, miejsce zdarzenia powinno być zabezpieczone przed uruchomieniem urządzeń, a także dostępem osób niepowołanych. Pracodawca, wraz ze społecznym inspektorem pracy, wydaje zgodę na uruchomienie urządzeń i maszyn, a w razie zaistnienia wypadku śmiertelnego, zbiorowego, ciężkiego – zgoda jest wydawana po konsultacjach z prokuratorem i inspektorem pracy.

 Czytaj więcej...


 

logoPojęcie wypadku przy pracy

hala

Jakie zdarzenie w świetle prawa będzie wypadkiem przy pracy? Czy każda groźna sytuacja w zakładzie pracy będzie mogła być uznana za wypadek? Czy wypadek samochodowy w drodze do pracy może być uznany za wypadek przy pracy? Każdy pracownik powinien znać definicję wypadku przy pracy.

Pojęciem wypadku określa się zdarzenie nagłe, nieplanowane i niepożądane, którego skutkiem jest uraz.

Wypadki można podzielić na zawodowe – związane z pracą oraz na wypadki pozazawodowe.

Wśród wypadków zawodowych należy wskazać:

    • wypadki przy pracy,
    • wypadki zrównane z wypadkami przy pracy,
    • wypadek w drodze do pracy i z pracy, a także
    • wypadek przy pracy rolniczej.

Czytaj więcej...

 


Skontaktuj się z nami:

dr Agnieszka Sznajder dr Jakub Sznajder Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych s.c.

telefon: 884 310 846, 698 748 078, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ul. Aleksandra Puszkina 12, 35-328 Rzeszów, woj. podkarpackie
NIP: 8133862236