image1 image2 image3

sama waga Przedłużenie okresu rozliczeniowego - zmiany w Kodeksie pracy

23.08.2013 | a.sz.

projektant

W dniu 23 sierpnia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 896). Zmiana dotyczy art. 129,139, 140, 150 oraz 151 kodeksu pracy.

Nowelizacja polega m. in. na stworzeniu możliwości przedłużenia w każdym systemie czasu pracy okresu rozliczeniowego maksymalnie do 12 miesięcy (dotychczas taka możliwość istniała tylko w stosunku do pracowników w rolnictwie i hodowli oraz zajmujących się ochroną osób i mienia, jednak przedłużenie okresu rozliczeniowego nie mogło dotyczyć systemu równoważnego czasu pracy), jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy. Ustawa wprowadziła również obowiązek sporządzania przez pracodawcę rozkładu czasu pracy (w formie pisemnej lub elektronicznej) na okres co najmniej miesięczny i wręczania go pracownikowi co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem tego okresu. Pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, gdy wynika on m. in. z prawa pracy albo umowy o pracę.
Ponadto wskazana ustawa wprowadziła do kodeksu pracy art. 1401, który przewiduje możliwość ustalania różnych godzin rozpoczynania pracy przez pracownika, a także że rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy. W powyższych przypadkach, zgodnie z ustawą  zmieniającą ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.