image1 image2 image3

sama waga Wykonanie ogrodu zimowego na tarasie domu

Agnieszka Sznajder 1

dr Agnieszka Sznajder | 26.07.2019 | Radca prawny

 

Wymogi formalne związane z budową oranżerii (ogrodu zimowego)

Wielu właścicieli domów zastanawiało się nad zabudową tarasu, aby można było z niego korzystać również w sezonie jesienno-zimowym.

Jednym z potencjalnych rozwiązań jest stworzenie na tarasie ogrodu zimowego, czy oranżerii.

Na podstawie przepisów prawa budowlanego, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2.

ogród zimowy oranżeria 

freeimages.com

Pojęcia „oranżeria” i „ogród zimowy”

„W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się w związku z brakiem legalnej definicji pojęć oranżerii i ogrodu zimowego, że oranżeria to ogrzewany budynek z dużymi oknami lub o oszklonym dachu i ścianach, w którym przechowuje się albo hoduje rośliny ozdobne. Ogród zimowy oznacza natomiast rodzaj oranżerii, oszklone pomieszczenie, w którym hoduje się rośliny.” (II OSK 1225/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2019-03-28).

Zatem, zarówno oranżeria, jak i ogród domowy to pomieszczenia, w których hoduje się rośliny.


Zabudowa (przeszklenie) tarasu jako wykonanie oranżerii (ogrodu zimowego)

W powołanym powyżej wyroku NSA zwrócił również uwagę, że „ogrody zimowe mogą być - przy zastosowaniu nowych technologii - sytuowane bezpośrednio na gruncie, ale mogą też stanowić zabudowę wszelkiego rodzaju tarasów. Istotne jest zwrócenie uwagi na różną kwalifikację robót budowlanych polegających na zabudowie tarasu w zależności od rzeczywistej funkcji powstałego obiektu oraz jego cech konstrukcyjnych. W szczególności w okolicznościach konkretnych spraw ogrody zimowe powstałe wskutek przebudowy tarasu traktowane są jako części budynku stanowiące całość techniczno - użytkową i zwiększające kubaturę obiektu.

W każdej sprawie należy dokonać indywidualnej oceny, czy dany obiekt jest oranżerią, czy posiada innych charakter. Decyduje o tym funkcja, jaką dane pomieszczenie pełni, jego konstrukcja (rodzaj materiału z jakiego zostały wykonane ściany, dach)” (zob. też wyrok NSA z dnia 27 sierpnia 2014 r., sygn. akt II OSK 450/13, wyrok NSA z dnia 19 października 2017 r., sygn. akt II OSK 270/16).

 

Nasza Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa budowlanego. Obsługujemy developerów, inwestorów indywidualnych, rozwiązujemy spory budowlane i gruntowe.

Jeżeli masz problemy z zakresu prawa budowlanego - skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszego doświadczenia.