image1 image2 image3

sama waga Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej

Agnieszka Sznajder 1

dr Agnieszka Sznajder | 15.03.2019 | Radca prawny

Mimo, że ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego obowiązuje już od kilku lat, w praktyce jej stosowania sprawia wciąż liczne problemy.

 

Prospekt informacyjny od dewelopera

Jeden z nich związany jest z prospektem informacyjnym, a konkretnie z obowiązkiem dewelopera doręczenia prospektu informacyjnego wraz z załącznikami osobie zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej.

W praktyce deweloper powinien wydać taki prospekt każdemu, kto jest potencjalnie zainteresowany zakupem mieszkania lub domu. Co istotne, obowiązkiem dewelopera jest doręczenie prospektu informacyjnego, a więc jego wydanie w taki sposób, aby osoba zainteresowana mogła swobodnie zapoznać się z jego treścią.

 

Prospekt informacyjny ma być doręczony, a nie tylko udostępniony

Z tego też powodu nieprawidłowe będzie zachowanie dewelopera, który udostępnia prospekt wraz z załącznikami wyłącznie w swojej siedzibie. Tylko w jednym przypadku wystarczające będzie udostępnienie prospektu w siedzibie dewelopera. Chodzi o sytuację, gdy prospekt wraz z załącznikami doręczony będzie osobie potencjalnie zainteresowanej zakupem lokalu na trwałym nośniku danych innym niż papier. Wówczas deweloper udostępnia (nie musi doręczać) prospekt wraz z załącznikami w formie papierowej w swojej siedzibie.

Należy również pamiętać, że deweloper obowiązany jest doręczyć prospekt informacyjny wraz z załącznikami (m.in. rzut lokalu) przed zawarciem umowy, na tyle wcześnie, aby potencjalny kupujący miał czas przeanalizować przekazane dokumenty i swobodnie podjąć decyzję co do zakupu lokalu.

 umowa rezerwacyjna przewstępna

freeimages.com

Wzór umowy deweloperskiej - ważny załącznik do prospektu informacyjnego

Jednym z załączników do prospektu informacyjnego jest wzór umowy deweloperskiej niezawierający konkretnych danych, tj. danych kupującego, czy oznaczenia lokalu.

Warto pamiętać, że niedoręczenie nabywcy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami przed zawarciem umowy deweloperskiej pomimo zgłoszenia takiego żądania będzie uprawniało nabywcę do odstąpienia od umowy.

 

W naszej kancelarii analizujemy dla naszych Klientów umowy deweloperskie, rezerwacyjne oraz przedwstępne proponowane przez deweloperów.

Jeśli chcesz uniknąć "haczyków i kruczków prawnych" ukrytych w takich umowach - skontaktuj się na nami - udzielimy Ci profesjonalnej pomocy prawnej. 

Specjalizujemy się w prawie budowlanym, w sporach wynikłych na tle wad wykonawczych, dokonywania napraw gwarancyjnych w budynkach.

Reprezentujemy właściceli lokali w sporach z deweloperami, pomagamy w sporach z deweloperem wspólnotom mieszkaniowym oraz profesjonalnym zarządcom budynków.