image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Realizacja inwestycji budowlanej a wymagania prawa wodnego

Agnieszka Sznajder | 02.10.2018

pozwolenie wodnoprawne warunki zasady organy 

Realizacja wielu inwestycji budowlanych wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub dokonania zgłoszenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 388 ust. 2 prawa wodnego, wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego następuje przed uzyskaniem decyzji m.in.:

  • decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
  • decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
  • czy decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.


Pozwolenie wodnoprawne - na co jest wymagane?

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m. in. na wykonanie urządzeń wodnych, czyli urządzeń lub budowli służących do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym: kanałów i rowów, stawów, w szczególności stawów rybnych, obiektów energetyki wodnej, wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wylotów służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne jest także wymagane na szczególne korzystanie z wód, w tym na wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Co wymaga zgłoszenia wodnoprawnego?

Z kolei zgłoszenia wodnoprawnego należy dokonać w szczególności w razie zamiaru wykonania urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, przebudowę rowu polegającą na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m oraz przebudowę lub odbudowę urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach.

 

Na podstawie powyższego można zauważyć, że wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub dokonania zgłoszenia wodnoprawnego obejmuje szereg zamierzeń inwestycyjnych, począwszy od wykonania odwodnienia domu jednorodzinnego na własnej nieruchomości, po realizację tzw. liniowych inwestycji wodnych.

 

Jeżeli zamierzasz budować urządzenia wodne - rowy, stawy, groble, przepusty, przejazdy nad ciekami i inne - ubiegasz się o pozwolenie wodnoprawne lub potrzebujesz pomocy w związku z budową urządzeń wodnych - skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie prawa wodnego - będącego jedną z wiodących specjalizacji naszej kancelarii.

Skontaktuj sięz nami <Kontakt>