image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Droga ekspresowa S19 Via Carpatia na Podkarpaciu - odcinek Pogórze - Kamień

Joanna Świder | 20.08.2018

S19 pogórze kamień via carpatia odszkodowania 

W dniu 9 sierpnia 2018 r. doszło do podpisania umowy na realizację kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19 Via Carpatia na Podkarpaciu. Odcinek od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) będzie miał ok. 10,5 km długości. Za inwestycję odpowiada firma Budimex.

 

Przebieg odcinka drogi ekspresowej S19 Pogórze-Kamień

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, początek odcinka drogi ekspresowej S19 przyjęto przed węzłem Podgórze, gdzie przecinać się będzie trasa drogi ekspresowej S19 z drogą wojewódzką DW861. Następnie trasa drogi ekspresowej ominie kompleks leśny od strony wschodniej, zmieni kierunek na południowo-zachodni i na granicy trzech powiatów tj. niżańskiego, leżajskiego i rzeszowskiego przetnie drogę powiatową nr DP 1084R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska tworząc węzeł Nowy Kamień. Następnie biegnąc w kierunku zachodnim, pretnie istniejącą drogę krajową nr 19 i utworzy węzeł Kamień, przed którym kończy się Zadanie B.

 

Zakres robót przy budowie odcinka S19 Pogórze-Kamień

Zasięg robót będzie obejmował wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.

W przebiegu trasy planuje się wybudowanie 5 mostów, 8 wiaduktów, 1 przejścia dla zwierząt górą oraz 5 przepustów o funkcji ekologicznej.

Zaplanowano także wykonanie urządzeń mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa ruchu takich jak bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe,przejazdy awaryjne,wjazdy awaryjne,oznakowanie pionowe i poziome, ogrodzenie drogi ekspresowej, system zarządzania ruchem. Przyjęto również, iż na trasie tego odcinka dojdzie do budowy dwóch węzłów drogowych:

- Podgórze typu karo z jednym centralnym rondem  

- Nowy Kamień typu karo z dwoma rondami.

Droga S19 na odcinku Rzeszów- Lublin, której częścią będzie odcinek Pogórze-Kamień, ma być udostępniona dla kierowców w 2021 r.

 S19 pogórze kamień odszkodowania

Wywłaszczenie nieruchomości pod budowę drogi S19 Pogórze-Kamień - roszczenia mieszkańców - odszkodowania

Te wszystkie roboty wiązać się będą z wywłaszczeniem nieruchomości pod budowę drogi eksprezowej S19 Via Carpatia.

Przykład dotychczasowych wywłaszczeń w mieściach Nienadówka czy Racławówka pokazuje, iż wartość wywłaszczanej nieruchomości może być oceniona przez rzeczoznawców inwestora niżej, niż oczekują tego wywłaszczani mieszkańcy. Powstać może spór co do wysokości odszkodowania za wywłaszczane pod budowę drogi ekspresowej S19 działki. W wyniku budowy drogi S19 mogą ponadto zostać przecięte dotychczasowe szlaki komunikacji mieszkańców - takie jak dojazd do szkoły, sklepu, cmentarza, pól uprawnych czy też do miejsc pracy.

Część działek położonych w sąsiedztwie drogi ekspresowej S19 może stracić na wartości. Sąsiedztwo drogi ekspresowej S19 może okazać się uciążliwe - z uwagi na hałas, zapylenie, czy też zaburzenie stosunków wodnych.

Wszystkie te sytuacje mogą uzasadniać wystąpienie o odszkodowanie z powodu budowy drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Warto z wyprzedzeniem zatroszczyć się o ochronę swoich interesów przy wywłaszczeniu działek pod budowę drogi S19.

 

Prawo budowlane oraz obsługa prawna realizacji inwestycji celu publicznego - to kwestie w których się specjalizujemy.

Reprezentujemy podmioty indywidualne - osoby fizyczne, przedsiębiorców, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe w stosunku do inwestorów oraz wykonawców robót. Negocjujemy korzystne odszkodowania, występujemy w imieniu naszych Klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

Skontaktuj się z naszą kancelarią w sprawie budowy drogi ekspresowej S19 Via Carpatia.