image1 image2 image3

logo Nacjonalizacja jezior w Polsce

18.07.2013 | j.sz.

jezioro2male

Jesteś właścicielem gruntu pokrytego wodą? Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to co uznajesz za swoją własność, w świetle obowiązujących przepisów należy do Skarbu Państwa…

Obecnie trwa w Polsce intensywny proces odbierania jezior ich właścicielom, stanowiący kontynuację prowadzonych w latach 50-tych XX wieku procesów nacjonalizacyjnych. Tak zwane „jeziora przepływowe”, są dziś odbierane dotychczasowym posiadaczom, poprzez korektę wpisu w księdze wieczystej, gdzie na miejsce dotychczasowego właściciela wpisywany jest Skarb Państwa. Postępowania te toczą się przed wydziałami cywilnymi sądów rejonowych, sprawa może skończyć się nawet na 1 – 2 rozprawach. Warto podkreślić, iż zaklasyfikowanie wód jako ‘stojące’ w ewidencji gruntów nie daje gwarancji, że jezioro nie zostanie uznane w przyszłości za przepływowe i tym samym znacjonalizowane.

W przypadku wielu jezior właściciele ponieśli i wciąż ponoszą nakłady na ich zagospodarowanie. Niejednokrotnie utrzymują się oni z działalności rolniczej lub gospodarczej prowadzonej na tych nieruchomościach. Znane są liczne przykłady inwestowania właścicieli na rzecz jezior – takich jak zarybienia, wykaszanie trzcinowisk, walka z przyduchą, budowa i utrzymanie urządzeń wodnych, prace melioracyjne, walka ze szkodnikami, budowa pensjonatów, rybaczówek i kąpielisk.

W obliczu nacjonalizacji – bez możliwości uzyskania odszkodowania, właściciele ponoszą straty. Nie mają także możliwości uzyskania zwrotu poniesionych na jeziora nakładów.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Sznajder prowadzi sprawy na terenie całego kraju w imieniu prywatnych właścicieli jezior, które zostały niesłusznie uznane przez organy administracji publicznej za podlegające nacjonalizacji.

Skutecznie bronimy właścicieli przed nacjonalizacją ich własności. Odnosimy skucesy w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych.

Skorzystaj z naszego doświadczenia w tym zakresie - skontaktuj się z nami!

 

Czytaj więcej artykułów na ten temat:

 


Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Sznajder

telefon: 884 310 846, 698 748 078, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Al. Prof. A. Krzyżanowskiego 4c/2, 35-329 Rzeszów, woj. podkarpackie
NIP: 8133221514