image1 image2 image3

sama waga Ustalenie istnienia stosunku pracy. Co robić, gdy pracodawca omija przepisy prawa pracy?

25.01.2017 | j.sz.

 

ustalenie stosunku pracy

Pracownik, który twierdzi, że pracował tak jak na etacie, a pracodawca zatrudniał go na umowę zlecenie, po to żeby nie płacić minimalnej pensji oraz składek - może w sądzie pracy dochodzić tzw. ustalenia istnienia stosunku pracy.

Pracodawca niekiedy omija przepisy prawa pracy i w sytuacji, gdy właściwe jest zawrcie umowy o pracę (tzw. etat) zatrudnia pracowników na podstawie umowy zlecenie, a zdaża się, że nawet na podstawie umów o dzieło. Umowy te nazywane są często umowami śmieciowymi.

Dzięki temu pracodawca unika części kosztów związanych z płaceniem składek na ubezpieczenie społeczne, czy płaci pracownikowi niższe wynagrodzenie, niż wynika to z tzw. płacy minimalnej przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Pracownik nie ma prawa do urlopu oraz pieniężnego ekwiwalentu za urlop niewykorzystany.

Pracownik pracując na umowie śmieciowej nie zwiększa swojego stażu pracy ważnego w przypadku obliczania uprawnień emerytalnych. Nie są także odprowadzane składki za pracownika, w tym m.in. składka emerytalna.

Pracując na umowie zlecenie w nocy pracownik nie otrzymuje także dodatku za pracę w porze nocnej.

Sądowe ustalenie istnienia stosunku pracy może odmienić całą tą sytuację. Kiedy sąd stwierdzi, że pracownik powinien być zatrudniony na etacie, a nie na umowie śmieciowej pracownik zyskuje prawo do:

1. Wyrównania wynagrodzenia do wysokości pensji minimalnej (jeżeli otrzymywane wynagrodzenie było niższe) za cały okres pracy

2. Powiększone wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.

3. Wyrównanie wszystkich nieodprowadzoncyh składek - w tym składki emerytalnej

4. Wliczenie okresu pracy do stażu pracy branego pod uwagę przy obliczaniu uprawnień emerytalnych

5. Uzyskania świadectwa pracy za cały okres zatrudnienia.

 

Wypłata zaległego wynagrodzenia, dodatków za pracę w porze nocnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nierzadko sięga kwot kilkudziesięciu tysięcy złotych lub wyższych - warto więc walczyć o swoje prawa w sądzie.

Co ważne - w przypadku spraw pracowniczych pracownik nie uiszcza na początku sprawy tzw. wpisu sądowego - co znacznie obniża ewentualne koszty postępowania sądowego.

Podsumowując - jeżeli sąd ustali, iż w danym przypadku powinna zostać zawarta umowa o pracę - a nie umowa zlecenie, czy umowa o dzieło - pracownik zyskuje wszystkie uprawnienia pracownicze za cały okres trwania umowy - o tym trzeba pamiętać.

Nawet, gdy rozpoczynając pracę - z pełną świadomością pracownik godzi się na pracę na tzw. umowie śmieciowej - to prawo pracy mimo to chroni jego prawa pracownicze - umożliwiając mu dochodzenie przed sądem ustalenia istnienia stosunku pracy.

 

 

“Decydującego znaczenia nie można przypisywać wyłącznie woli stron umowy, albowiem stosownie do ochronnej funkcji prawa pracy, umowa spełniająca warunki umowy o pracę musi być uznana za taką, nawet wbrew woli stron (...)”  (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2011 r. I PK 62/2011)

 

Test 7 pytań:

Jeżeli:

1. W pracy wykonujesz te same, powtarzalne czynności - pracujesz na konkretnym stanowisku

2. Masz bezpośredniego przełożonego wskazanego przez pracodawcę, który wydaje Ci polecenia w zakresie wykonywanej pracy

3. Swoją pracę wykonujesz osobiście - a nie poprzez własnych pracowników

4. Wykonujesz pracę w miejscu wskazanym przez pracodawcę, najczęściej tym samym przez cały okres trwania umowy

5. Wykonujesz pracę w terminach - dniach i godzinach - wskazanych przez pracodawcę - masz grafik pracy

6. Pracujesz w trybie zmianowym

7. Pracujesz na wielu kolejnych umowach zlecenie bez przerwy w zatrudnieniu

Jeżeli odpowiesz tak, na co najmniej trzy z powyższych pytań - to oznacza, że najprawdopodobniej możesz domagać się przed sądem ustalenia istnienia stosunku pracy z pracodawcą.

 

 Bieżące zlecanie zadań osobie zatrudnionej na zlecenie, bieżąca kontrola wykonywanych czynności i modyfikowanie ich zakresu z reguły wskazuje na pracowniczy charakter stosunku łączącego strony, nawet jeśli strony zawarły umowę zlecenia” (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2015 r., II PK 189/14).

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia praw pracowniczych przed sądem.
Pomogliśmy kilkudziesięciu osobom w ustaleniu dla nich istnienia stosunku pracy i uzyskaliśmy od pracodawcy zaległe składki emerytalne oraz przede wszystkim wyrównanie wynagrodzenia dla pracowników.

Jeżeli chcesz dochodzić swoich praw pracowniczych - skontaktuj sięz nami i skorzystaj z naszego doświadczenia! <Kontakt>