image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Wypadek na imprezie masowej – odszkodowanie i zadośćuczynienie

02.09.2014 | k.sz.

wypadek impreza masowa

Koniec wakacji to okres masowego organizowania wszelkiego rodzaju koncertów, meczów, pikników i festynów. Niestety, zabawa na nich, jakkolwiek przeważnie przyjemna, nie zawsze jest równie bezpieczna.

Do naszej kancelarii coraz częściej trafiają osoby, które uległy przeróżnym, przeważnie - poważnym wypadkom lub też utraciły mienie np. portfel, dokumenty, telefon komórkowy.

Co istotne, niejednokrotnie zdarzeniom tym można było zapobiec, gdyby tylko organizator imprezy właściwie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa osobom biorącym w niej udział, oraz zabezpieczenia jej pod względem sanitarnym, medycznym, jak również przeciwpożarowym, oraz ochrony porządku publicznego.

Wzrastająca świadomość prawna sprawia, że poszkodowani uczestnicy coraz częściej decydują się na dochodzenie stosownych odszkodowań. Sprawę ułatwia fakt, iż znaczna część ze wspomnianych zabaw i uroczystości ma charakter imprez masowych. A zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2009.62.504 z późn. zm.) organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym. Ubezpieczenie może obejmować odpowiedzialność organizatora zarówno na zasadzie winy (częściej), jak i ryzyka (rzadziej). Zakres ubezpieczenia wpływa na okoliczności, na które poszkodowany będzie mógł się powołać dochodząc swoich praw.

Co istotne, opcje z których może skorzystać uczestnik nie kończą się na odszkodowaniu za uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju zdrowia,czy ten zniszczenie lub utratę mienia. Równie dobrze może on dochodzić odpowiedniego zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę. Z kolei osoby ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków nie powinny zapominać również o tej ewentualności.

Fakt, iż przytoczona wcześniej ustawa dotyczy jedynie imprez masowych, nie oznacza wcale, że uczestniczy mniejszych imprez, których nie można jako takich zakwalifikować, pozostają w takiej sytuacji bezradni. Zakupienie przez nich biletu należy bowiem traktować jako zawarcie z organizatorem umowy, która umożliwia poszkodowanemu dochodzenie swoich praw przed sądem.

W razie, gdyby ubezpieczyciel niezasadnie nie chciał wypłacić należnego odszkodowania, sprawa może trafić do sądu. Zarówno w postępowaniu likwidacyjnym, jak i sądowym ważne jest dowiedzenie swoich racji, poprzez przeprowadzenie niezbędnych dowodów. Szczególnie istotne są zeznania świadków oraz dokumentacja medyczna, niemniej, należy pamiętać, że każdą sprawę należy oceniać indywidualnie, co sprawia, że niejednokrotnie ustalenie i wskazanie najkorzystniejszych w danej sytuacji działań w pierwszej chwili może nie być proste nawet dla doświadczonego prawnika.

Rodzi to każdorazowo konieczność bardzo wnikliwego przeanalizowania sytuacji klienta i dostosowania do niej podjętych kroków, tak, aby sprawa zakończyła się pełnym sukcesem. Dlatego też w podobnych sprawach, jak rzadko kiedy, znaczenie ma doświadczenie nabyte w toku wcześniejszych postępowań likwidacyjnych i sądowych. Jedynie ono pozwala mieć uzasadnioną nadzieję, że spór zakończy się pomyślnie dla poszkodowanego.

 

Zobacz jak prawidłowo zorganizować imprezę masową Więcej...

 

Mamy doświadczenie w obsłudze prawnej organizacji imprez masowych. Pomagamy także ofiarom wypadków podczas imprez, koncertów, pokazów, pikników etc. Skontaktuj się z nami <Kontakt z Kancelarią>.