image1 image2 image3

sama waga Kto powinien odbierać pisma z sądu, by doręczenie było skuteczne?

16.09.2013 | j.sz.

skrzynka1

Prawidłowe doręczenie pism procesowych w postępowaniu cywilnym wymaga dla swej skuteczności wręczenia pisma osobie upoważnionej do odbioru korespondencji. Nie każdy pracownik zatrudniony przez pracodawcę dysponuje takim pełnomocnictwem.

W dniu 6 września 2013 Sąd Najwyższy w sprawie V CSK 428/12 orzekł, iż nie każda osoba zatrudniona w firmie może odebrać pismo z sądu - orzekł Sąd Najwyższy w sprawie spółdzielni mieszkaniowej, w której pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej odmówił odbioru korespondencji z sądu, a przeciwnik procesowy dowodził, iż doręczenie mimo odmowy odbioru korespondencji było skuteczne.

Więcej...