image1 image2 image3

sama waga Odszkodowania za ochronę środowiska albo wykup działki przez państwo

17.09.2013 | j.sz.

rezerwat

Ważnym uprawnieniem każdego właściciela nieruchomości, jest prawo do uzyskania odszkodowania za ograniczenie możliwości korzystania z działki lub budynku.

Można uzyskać odszkodowanie także wtedy, gdy ustanowiona zostanie forma ochrony przyrody, oddziałująca na naszą nieruchomość.

Wprowadzenie formy ochrony przyrody w postaci chociażby obszaru Natura 2000, rezerwatu, użytku ekologicznego, obszaru chronionego krajobrazu, pomnika ochrony przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, czy też parku narodowego może powodować, że właściciele nieruchomości objętych ochroną lub leżących w pobliżu chronionych obszarów nie będą mogli w pełni korzystać ze swojej własności.

Więcej...