image1 image2 image3

sama waga Nowe wzory wniosków o pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę

16.09.2013 | a.sz.

770543 34258681

W dniu 4 września 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1013) zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów:

  • wniosku o pozwolenie na budowę,
  • wniosku o pozwolenie na rozbiórkę,
  • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzji o pozwoleniu na budowę,