image1 image2 image3

sama waga Przedłużenie okresu rozliczeniowego - zmiany w Kodeksie pracy

23.08.2013 | a.sz.

projektant

W dniu 23 sierpnia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 896). Zmiana dotyczy art. 129,139, 140, 150 oraz 151 kodeksu pracy.

Nowelizacja polega m. in. na stworzeniu możliwości przedłużenia w każdym systemie czasu pracy okresu rozliczeniowego maksymalnie do 12 miesięcy (dotychczas taka możliwość istniała tylko w stosunku do pracowników w rolnictwie i hodowli oraz zajmujących się ochroną osób i mienia, jednak przedłużenie okresu rozliczeniowego nie mogło dotyczyć systemu równoważnego czasu pracy), jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy.

Czytaj więcej...