image1 image2 image3

sama waga Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – zmiany w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU)

20.08.2013 | k.h.

księgi

7 lipca 2013 weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wniosła obowiązek wskazania w pozwie numeru PESEL lub NIP.

W celu ograniczenia problemów z doręczaniem pozwów do miejsc, gdzie pozwany faktycznie nie zamieszkuje, wprowadzono obowiązek zamieszczania przez powoda w e-pozwie informacji na temat numeru PESEL lub NIP pozwanego, który jest osobą fizyczną. Odnośnie podmiotów innych niż osoby fizyczne powód będzie musiał podać ich numer w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź innym właściwym rejestrze bądź ewidencji, ewentualnie NIP pozwanego, jeśli nie ma on obowiązku wpisu do żadnego rejestru czy ewidencji, a jest obowiązany do posiadania NIP. Co więcej sąd będzie mógł wymierzyć powodowi, jego przedstawicielowi bądź pełnomocnikowi grzywnę, jeżeli w złej wierze lub na skutek niezachowania należytej staranności nieprawidłowo oznaczy te dane.

Czytaj więcej...