image1 image2 image3

sama waga Przedawnienie czesnego za studia

31.07.2013 | j.sz.

klasa

Zaleganie z czesnym przez studentów to częste zjawisko. Sporna pozostaje kwestia po upływie jakiego czasu roszczenie o zapłatę czesnego się przedawnia.

Sąd Okręgowy w Słupsku w sprawie o sygn. IV Ca 328/13 stwierdził, że umowa zawierana przez studentów z uczelnią rodzi zobowiązanie szczególnego rodzaju, gdzie obowiązek dłużnika do spełnienia świadczenia może być skutecznie egzekwowany w terminach innych, niż ma to miejsce przy umowie zlecenia.

Czytaj więcej...