image1 image2 image3

sama waga Umowa deweloperska nie może być uznana za umowę przedwstępną

28.07.2013 | j.sz.

loft

Czy jeżeli deweloper żąda zapłaty z góry całej ceny  za mieszkanie, które dopiero zamierza wybudować - czy mamy do czynienia z umową przedwstępną sprzedaży nieruchomości?

W ostatnich dniach Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie o sygn. II CSK 575/12, w którym stwierdził, iż umowa z deweloperem przewidująca długi okres pomiędzy zapłatą za mieszkanie, a przeniesieniem własności lokalu nie jest umową przedwstępną, ale umową deweloperską, której niewykonanie naraża dewelopera na konieczność zapłaty odszkodowania.

W rozpatrywanej sprawie osoby fizyczne zawarły z deweloperem umowę, określoną w jej treści jako umowa przedwstępna. W postanowieniach umowy przewidziano, że deweloper w nieczynnej fabryce wykona lofty, a kupujący miał po stwierdzeniu prawidłowego postępu prac zapłacić całą cenę mieszkania, zanim zostało ono faktycznie oddane do użytku i przekazane nabywcy.

Mieszkania stanowiące przedmiot umowy miały zostać wykonane przez dewelopera w przyszłości. Całość ceny za mieszkanie miała zostać zapłacona przed zawarciem umowy o przeniesienie własności nieruchomości. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w ustnym uzasadnieniu, w umowie przedwstępnej natomiast ustala się zaliczkę lub zadatek i określa się, że całość ceny nieruchomości zostanie zapłacona po przeniesieniu własności – tj. przy zawarciu umowy przyrzeczonej.