image1 image2 image3

sama waga Dochodzenie odszkodowań związanych z wykonywaniem pozwoleń wodnoprawnych

Magdalena Łęcka | 22.02.2020 | Radca prawny

pozwolenie wodnoprawne odszkodowanie 

freeimages.com

Pozwolenia wodnoprawne są podstawowymi aktami administracyjnymi, umożliwiającymi korzystanie z wód i regulującymi zasady owego korzystania, przy uwzględnieniu między innymi interesów osób trzecich, będących właścicielami nieruchomości położonych w obszarze oddziaływania zamierzonego przez Inwestora przedsięwzięcia. Pozwolenie wodnoprawne nie może bowiem doprowadzić do naruszenia tych interesów, przede wszystkim poprzez wywoływanie szkód na sąsiednich nieruchomościach.

W praktyce wykonywania pozwoleń wodnoprawnych mogą zdarzyć się jednak różne sytuacje, w wyniku których dojdzie do szkody na nieruchomościach sąsiednich w stosunku do tych, na których realizowane jest pozwolenie wodnoprawne.

W takich przypadkach, właściciele nieruchomości, którzy ponieśli szkodę, uprawnieni są do dochodzenia odszkodowania. Tryb i zasady dochodzenia odszkodowania różnią się jednakże diametralnie w zależności od okoliczności, czy powstała szkoda jest wynikiem prawidłowego wykonywania pozwolenia wodnoprawnego, czy też nieprzestrzegania przez Zakład warunków określonych w tej decyzji.

Czytaj więcej...