image1 image2 image3

sama waga Specustawa przeciwpowodziowa a wywłaszczenie nieruchomości. Zawsze warto walczyć o swoje
Jakub Sznajder | 03.04.2019 | specjalista

 wywłaszczenie specustawa przeciwpowodziowa

freeimages.com

Tak zwana specustawa przeciwpowodziowa – ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych reguluje między innymi kwestie wywłaszczeń i odszkodowania za odebrane właścicielom grunty w związku z realizacją budowli przeciwpowodziowych.

Budowle przeciwpowodziowe według przepisów specustawy to:

 • kanały ulgi,
 • kierownice w ujściach rzek do morza,
 • poldery przeciwpowodziowe,
 • sztuczne zbiorniki przeciwpowodziowe,
 • suche zbiorniki przeciwpowodziowe,
 • wały przeciwpowodziowe,
 • budowle regulacyjne,
 • wrota przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe,
 • falochrony,
 • budowle ochrony brzegów morskich,
 • stopnie wodne.

Ustawa przewiduje również, że na takich samych zasadach jak budowle przeciwpowodziowe realizowane mogą być stacje radarów meteorologicznych

Czytaj więcej...