image1 image2 image3

sama waga Decyzja środowiskowa

Czy warto składać odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia?

26.01.2017 | j.sz.

 decyzja środowiskowa

Spalarnia odpadów, duży wieżowiec, ruchliwa droga, chlewnia, elektrownia wiatrowa, zbiornik wodny a może oczyszczalnia ścieków?

To wszystko przykłady inwestycji, które oddziałują na środowisko, w tym takze na ludzi zamieszkałych w ich pobliżu. Takie budowle, które mogą oddziaływać na otoczenie wymagają dla ich budowy uzyskania tzw. decyzji środowiskowej (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia).

Organy administracji, które wydają decyzje środowiskowe to przede wszystkim wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a dla części przedsięwzięć, które mogą wywierać znacząco negatywny wpływ na środowisko - właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Decyzja środowiskowa musi być wydana między innymi przed:

1. uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (w przypadku urządzeń wodnych)

2. uzyskaniem pozwolenia na budowę

3. uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego

4. dokonaniem zgłoszenia budowy

5. przed wykonaniem robót budowlanych

6. przed zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Czytaj więcej...