image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Zmiany przepisów o dostępie do zawodów regulowanych, a personel lotniczy

10.07.2014 | p.g.

prawo lotnicze zmiana ustawy

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 678) zmienia: art. 94, art. 95, art. 96, art. 105 oraz załącznik nr 6 do ustawy Prawo lotnicze.

Nowelizacja stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych. W zakresie przepisów Prawa lotniczego dotyczy pilota, radiooperatora pokładowego, technika-mechanika lotniczego i technika awionika. Zmiana ta wynika z opublikowanego w dniu 25 listopada 2011 r. przez Komisję Europejską rozporządzenia administracyjnego dotyczącego załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1).

Więcej...