image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Zatrzymanie prawa jazdy, a utrata uprawnień do kierowania pojazdami

03.07.2014 | p.g.

droga

Przepisy dotyczące sytuacji zatrzymania prawa jazdy oraz odebrania uprawnień do kierowania pojazdami wprowadzone zostały między innymi przez ustawę o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku.

Regulacja przywołanej ustawy rodzi szereg wątpliwości natury prawnej. Przypadki, z którymi zetknęliśmy się w Kancelarii wskazują na to, iż w sprawach związanych ze stosowaniem przepisów przywołanej ustawy, w wydawanych przez organy decyzjach niejednokrotnie pojawiają się błędy, w tym również w zakresie prawidłowości pouczenia strony o jej prawach i obowiązkach, co wiąże się w naszej ocenie z nieprecyzyjnym ujęciem w ustawie instytucji prawnych wskazanych w tytule artykułu.

Więcej...