image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Wdrażanie dyrektywy ściekowej w Polsce a zadania gminy – wybrane zagadnienia

30.06.2014 | a.sz.

kanał

Przystępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do wdrożenia do krajowego porządku prawnego Dyrektwy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz wykonania jej postanowień.

Polski ustawodawca w art. 43 ustawy prawo wodne, realizując powyżej wskazany obowiązek, zobowiązał aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 do wyposażenia się w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków.

Więcej...