image1 image2 image3

sama waga Konferencja naukowa prawa lotniczego na Uniwersytecie Warszawskim z udziałem pracowników naszej Kancelarii

02.11.2013 | j.sz.

waw 1 mini

W dniach 17-18 października 2013 odbyła się zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencja naukowa pt. ‘50 lat konwencji tokijskiej – bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej’ poświęcona ‘Prawu lotniczemu’ stanowiącego jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii.

Pracownik naszej Kancelarii - mgr Jakub Sznajder wziął aktywny udział w tej konferencji, zabierając głos w dyskusji dotyczącej prawnych aspektów użytkowania bezzałogowych statków powietrznych.

 


sama waga Problematyka usług zarządzania portami lotniczymi i obsługi naziemnej tematem wystąpienia pracownika Kancelarii na konferencji naukowej

25.10.2013 | j.sz.

konferencja IMG 0096

(zdjęcie: organizatorzy)

W dniu 24 października 2013 r. odbyła się zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie konferencja naukowa na temat: Skarb Państwa a działalność gospodarcza.

Pracownik Kancelarii – mgr Jakub Sznajder przedstawił na konferencji referat poświęcony prawu lotniczemu, stanowiącemu jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii, pt. Problemy prawne w relacjach Skarbu Państwa i przedsiębiorców prywatnych w zakresie działalności gospodarczej w sektorze usług zarządzania portami lotniczymi i obsługi naziemnej.

 


sama waga Artykuł radcy prawnego Agnieszki Sznajder w Dzienniku Gazeta Prawna

13.09.2013 | j.sz.

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 11 września 2013 ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawna artykuł autorstwa radcy prawnego Agnieszki Sznajder, dotyczący prawa wodnego, będącego jedną ze specjalizacji naszej kancelarii, pt. Melioracja - czy to zadanie lokalne, czy państwowe.

W artykule Agnieszka Sznajder wskazuje, kiedy za utrzymanie urządzeń melioracyjnych odpowiada właściciel nieruchomości, w jakich przypadkach zadanie to spoczywa na gminie, ewentualnie na Skarbie Państwa.

Fragment artykułu:

"(...) Co do zasady za wykonywanie oraz utrzymywanie rowów melioracyjnych odpowiedzialni są właściciele nieruchomości, na których rowy się znajdują. Zdarzają się jednak przypadki, gdy nieruchomość na której znajduje się rów, jest własnością Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego. Wówczas można przyjąć, że obowiązki w zakresie utrzymania rowów melioracyjnych spoczywają na właściwych organach tych podmiotów. (...)"

Więcej w dodatku Gazety Prawnej - Samorząd i Administracja z dnia 11 września 2013 r.

 


sama waga  Wywiad z r. pr. Agnieszką Sznajder w Dzienniku Gazeta Prawna

21.08.2013 | j.sz.

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawna wywiad z r. pr. Agnieszką Sznajder pt. "Na co pozwala gminie prawo w procesie inwestycyjnym" czytaj...

Rozmowa dotyczy kwestii związanych z prawem wodnym, które stanowi jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii.

W rozmowie poruszane są zagadnienia procesu inwestycyjnego realizowanego przez gminy lub na ich terenie i możliwości wpływu na kształt przyszłej inwestycji jakie im dają przepisy, szczególnie w zakresie zachowania prawidłowego funkcjonowania sieci melioracji.

Bardzo często realizacja inwestycji, w szczególności drogowych, narusza stosunki wodne na danym terenie, powodując podtopienia oraz zwiększając zagrożenie powodziowe. By temu przeciwdziałać, gminy powinny wpływać na kształt inwestycji już na etapie ich planowania, korzystając z szeregu uprawnień nadanych przez prawo.

 


sama waga Precedensowy wyrok z zakresu prawa wodnego wydany dzięki naszej kancelarii

10.08.2013 | j.sz.

mlotek2

Dzieki ciężkiej pracy całego zespołu naszej kancelarii osiągneliśmy sukces - WSA w Gdańsku wydał korzystny dla właścicieli jezior w Polsce wyrok.

Czytaj więcej...


 

sama waga Rusza innowacyjny projekt badawczy w naszej Kancelarii.
Podnosimy jakość usług w zakresie ochrony własności przemysłowej

11.07.2013 | j.sz.

invention

Z przyjemnością informujemy, iż od pierwszego lipca w naszej kancelarii realizowany jest innowacyjny projekt badawczy pn: Kompleksowy system ochrony własności przemysłowej.
Wdrożenie owego systemu stanowi kolejny krok do podnoszenia jakości usług w zakresie ochrony własności przemysłowej, świadczonych w naszej Kancelarii. Projekt trwa 4 miesiące, a realizowany jest w ramach szerszej koncepcji wdrażania rozwiązań na styku nauki i biznesu, we współpracy z wiodącymi uczelniami wyższymi Polski południowej.

 


 

sama waga  Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym - 20 czerwca 2013 r. Warszawa

30.06.2013 | j.sz.

bezpieczenstwo lotow


W dniu 20 czerwca 2013 r. odbyła się w Warszawie doroczna Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. Uczestniczył w niej współpracownik Kancelarii - mgr Jakub Sznajder. Konferencja jest coroczną inicjatywą Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przy współudziale Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Konferencja jest okazją do wymiany spostrzeżeń na temat stanu bezpieczeństwa w lotnictwie ogólnym i liniowym w Polsce.
Zaprezentowane zostały statystyki dotyczące wypadków i incydentów lotniczych w roku 2012. W trakcie konferencji głos zabierali m.in. przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego, członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, specjaliści z zakresu prawa lotniczego oraz inne osoby zainteresowane podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

 


 

sama waga III posiedzenie Komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami – Łódź 13-14 czerwca 2013 r.

20.06.2013 | j.sz.


(zdjęcie autorstwa p. Katarzyny Jaworek)

13 czerwca br. roku współpracownik Kancelarii – mgr Jakub Sznajder wziął udział w III posiedzeniu Komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami, które odbyło się w Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta w Łodzi.

Na posiedzeniu mgr Sznajder przedstawił członkom Komitetu oraz zaproszonym gościom prezentację na temat „Odpowiedzialność producenta w przypadku zderzenia statków powietrznych z ptakami”. Zaprezentowany temat był częścią panelu poświęconego odpowiedzialności prawnej w przypadku zderzeń statków powietrznych z ptakami, przygotowanego przez Międzywydziałowe Koło Prawa Lotniczego Avion działające w Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

 


 

sama waga Wystąpienie na temat praw pasażerów podczas konferencji naukowej na Uniwersytecie Rzeszowskim

25.05.2013 | j.sz.

ja

(zdjęcie: Lucyna Domka)

W dniu 23 maja 2013 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim miała miejsce konferencja naukowa pt. Współczesne wyzwania prawa ochrony konkurencji i konsumentów – między teorią a praktyką.

W ramach konferencji pracownik Kancelarii – mgr Jakub Sznajder przedstawił poświęcone prawu przewozowemu wystąpienie pt. Problematyka ochrony praw pasażerów podróżujących drogą morską, wodną śródlądową oraz powietrzną w świetle najnowszych regulacji prawa europejskiego.

Problematyka ochrony praw pasażerów, w tym pasażerów lotniczych stanowi jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii.

 


 

sama waga Otoczenie prawne funkcjonowania spółek lotniskowych w Polsce

15.05.2013 | j.sz.

lotnisko

Współpracownik kancelarii – mgr Jakub Sznajder 9 maja br. zaprezentował przed członkami Koła Naukowego Prawa Handlowego i Gospodarczego „Amicus Curiae”, działającego w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego referat pt: „Otoczenie prawne funkcjonowania spółek lotniskowych w Polsce”, wpisujący się w problematykę prawa lotniczego, będącego jedną ze specjalizacji kancelarii.

Wystąpienie stanowiło część przygotowanej do druku publikacji naukowej prezentującej aktualny stan funkcjonowania Grupy Kapitałowej przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze oraz spółek kapitałowych zarządzających portami lotniczymi, które funkcjonują poza PPL. 


sama waga Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce - konferencja naukowa - Bydgoszcz 17 kwietnia 2013 r.

30.04.2013 | j.sz.

bydgoszcz konferencja

(zdjęcie autorstwa organizatorów)

W dniu 17 kwietnia 2013 r. odbyła się w Bydgoszczy konferenajca naukowa "Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce" zorganizowana przez Instytut Prawa Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W konferencji aktywnie uczestniczył współpracownik kancelarii - pan Jakub Sznajder, który zaprezentował referat pt.: "Obowiązek kontraktowania w lotniczym przewozie osób, a cywilnoprawna zasada swobody umów", stanowiący kolejną już publikację poświęconą zagadnieniom prawa lotniczego - będącego jedną spośród specjalizacji naszej kancelarii.

 


 

sama waga  Aktualne problemy prawa lotniczego - konferencja naukowa - Rzeszów 11 kwietnia 2013 r.

20.04.2013 | j.sz.

rzeszów 11 04 2013


W dniach 11-12 kwietnia 2013 r. odbyła się w Rzeszowie konferencja naukowa "Aktualne problemy prawa lotniczego" organizowana przez Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Koło Naukowe EUROAVIA, działające w Politechnice Rzeszowskiej. Obrady miały miejsce w reprezentacyjnym Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż nasza Kancelaria miała zaszczyt wesprzeć finansowo organizację owej konferencji. Prawo lotnicze stanowi jedną z głównych specjalizacji naszej Kancelarii.

W tym interesującym wydarzeniu uczestniczył współpracownik Kancelarii - mgr Jakub Sznajder, który zaprezentował wystąpienie (wspólnie z mgr P. Szaramą) na temat: Bezzałogowe statki powietrzne - aktualne problemy w zakresie regulacji prawnej, a także zabrał głos w dyskusji na temat działalności organizacji konsumenckiej "Przyjazne latanie", mającej zajmować się ochroną praw pasażerów lotniczych.

 


 

sama waga Konferencja naukowa na Uniwersytecie Rzeszowskim z czynnym udziałem pracowników naszej Kancelarii

02.04.2013 | j.sz.

W dniu 29 marca 2013 r. odbyła się na Uniwersytecie Rzeszowskim konferencja naukowa pt. Administracja niewładcza.

Pracownik naszej kancelarii – mgr Jakub Sznajder przedstawił podczas konferencji referat poświęcony prawu lotniczemu, stanowiącemu jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii pt. Umowa z zarządzającym lotniskiem w zakresie obowiązku użyteczności publicznej jako niewładcza forma działania administracji.

 


sama waga  Szkolenie dla kadry zarządzającej Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie

30.03.2013 | j.sz.

W ramach szkolenia kadry zarządzającej Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie radca prawny Agnieszka Sznajder przeprowadziła zajęcia z następujących zagadnień:

  • kontrola zarządcza w szkole wyższej oraz
  • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w szkołach wyższych.

Wśród uczestników szkolenia byli m.in. J.M. Rektor, Kanclerz oraz Kwestor uczelni.

Było to kolejne ze szkoleń z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prowadzonych przez r. pr. Agnieszkę Sznajder – specjalizującą się w tej złożonej problematyce. 

 


sama waga Szkolenie z zakresu postępowania administracyjnego

12.12.2012 | j.sz.

studenci

Radca prawny Agnieszka Sznajder w dniach 4 oraz 11 grudnia 2012 r. prowadziła szkolenie z zakresu postępowania administracyjnego dla studentów kierunku Prawo – członków Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.