image1 image2 image3

sama waga Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce - konferencja naukowa - Bydgoszcz 17 kwietnia 2013 r.

30.04.2013 | j.sz.

bydgoszcz konferencja

(zdjęcie autorstwa organizatorów)

W dniu 17 kwietnia 2013 r. odbyła się w Bydgoszczy konferenajca naukowa "Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce" zorganizowana przez Instytut Prawa Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W konferencji aktywnie uczestniczył współpracownik kancelarii - pan Jakub Sznajder, który zaprezentował referat pt.: "Obowiązek kontraktowania w lotniczym przewozie osób, a cywilnoprawna zasada swobody umów", stanowiący kolejną już publikację poświęconą zagadnieniom prawa lotniczego - będącego jedną spośród specjalizacji naszej kancelarii.

 


 

sama waga  Aktualne problemy prawa lotniczego - konferencja naukowa - Rzeszów 11 kwietnia 2013 r.

20.04.2013 | j.sz.

rzeszów 11 04 2013


W dniach 11-12 kwietnia 2013 r. odbyła się w Rzeszowie konferencja naukowa "Aktualne problemy prawa lotniczego" organizowana przez Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Koło Naukowe EUROAVIA, działające w Politechnice Rzeszowskiej. Obrady miały miejsce w reprezentacyjnym Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż nasza Kancelaria miała zaszczyt wesprzeć finansowo organizację owej konferencji. Prawo lotnicze stanowi jedną z głównych specjalizacji naszej Kancelarii.

W tym interesującym wydarzeniu uczestniczył współpracownik Kancelarii - mgr Jakub Sznajder, który zaprezentował wystąpienie (wspólnie z mgr P. Szaramą) na temat: Bezzałogowe statki powietrzne - aktualne problemy w zakresie regulacji prawnej, a także zabrał głos w dyskusji na temat działalności organizacji konsumenckiej "Przyjazne latanie", mającej zajmować się ochroną praw pasażerów lotniczych.

 


 

sama waga Konferencja naukowa na Uniwersytecie Rzeszowskim z czynnym udziałem pracowników naszej Kancelarii

02.04.2013 | j.sz.

W dniu 29 marca 2013 r. odbyła się na Uniwersytecie Rzeszowskim konferencja naukowa pt. Administracja niewładcza.

Pracownik naszej kancelarii – mgr Jakub Sznajder przedstawił podczas konferencji referat poświęcony prawu lotniczemu, stanowiącemu jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii pt. Umowa z zarządzającym lotniskiem w zakresie obowiązku użyteczności publicznej jako niewładcza forma działania administracji.

 


sama waga  Szkolenie dla kadry zarządzającej Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie

30.03.2013 | j.sz.

W ramach szkolenia kadry zarządzającej Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie radca prawny Agnieszka Sznajder przeprowadziła zajęcia z następujących zagadnień:

  • kontrola zarządcza w szkole wyższej oraz
  • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w szkołach wyższych.

Wśród uczestników szkolenia byli m.in. J.M. Rektor, Kanclerz oraz Kwestor uczelni.

Było to kolejne ze szkoleń z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prowadzonych przez r. pr. Agnieszkę Sznajder – specjalizującą się w tej złożonej problematyce. 

 


sama waga Szkolenie z zakresu postępowania administracyjnego

12.12.2012 | j.sz.

studenci

Radca prawny Agnieszka Sznajder w dniach 4 oraz 11 grudnia 2012 r. prowadziła szkolenie z zakresu postępowania administracyjnego dla studentów kierunku Prawo – członków Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.