image1 image2 image3

sama waga Konferencja naukowa prawa lotniczego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie z udziałem pracowników naszej Kancelarii

03.11.2013 | j.sz.

konf Waw Łazarski

W dniu 11 października 2013 r. w Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona prawu lotniczemu pt. Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego.

Pracownik naszej kancelarii – mgr Jakub Sznajder podczas konferencji przedstawił, wspólnie z Panem Piotrem Fastnacht-Stupnickim, referat pt. Polska Bibliografia Prawa Lotniczego 1901-2012 – poświęcony prawu lotniczemu, będącemu jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii.