image1 image2 image3

sama waga  System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w organizacjach lotniczych - nowa oferta Kancelarii

23.05.2014 | j.sz.

Rozszerzamy ofertę Kancelarii w zakresie naszej specjalizacji 'Prawo lotnicze'.

Kancelaria przygotowuje i wdraża rozwiązania z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w organizacjach lotniczych.

W odpowiedzi na zgłaszane przez Naszych Klientów potrzeby związane z koniecznością wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem nawiązaliśmy ścisłą współpracę ze specjalistami z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, z udokumentowanym wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu tych systemów w organizacjach lotniczych, transportowych, w tym w transporcie kolejowym, oraz w branży zbrojeniowej