image1 image2 image3

sama waga Rola biegłego w wymiarze sprawiedliwości – udział przedstawicieli kancelarii w konferencji naukowej

j.sz.| 23.06.2024

W dniach 20-21 czerwca 2024 r. w Krakowie odbyła się konferencja naukowa pt. Rola biegłego w wymiarze sprawiedliwości.

Konferencja została zorganizowana przez Polską Akademię Umiejętności wraz z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Podczas konferencji poruszano złożoną i aktualną problematykę statusu i funkcjonowania biegłych w obszarze praktyki prawa – zarówno w postępowaniach sądowych – między innymi karnych, cywilnych, czy w sprawach rodzinnych, jak również w postepowaniach administracyjnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace nad ustawą mającą kompleksowo uregulować status biegłych – co ma obecnie duże znaczenie dla wszystkich prawników-praktyków, aktywnie dbających o interesy swoich klientów – dlatego też chcieliśmy aktywnie zabrać głos w dyskusji na temat przyszłego kształtu regulacji prawnej funkcjonowania biegłych.

Dr Agnieszka Sznajder w trakcie konferencji przedstawiła wystąpienie pt. „Dowód z opinii biegłego w postępowaniu administracyjnym na przykładzie postępowania w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie” – dotyczący problematyki Prawa wodnego – będącego wiodącą specjalizacją naszej kancelarii.

Jakub Sznajder zaprezentował natomiast temat: „Opinia biegłego rzeczoznawcy w sprawach z zakresu wywłaszczenia nieruchomości prowadzonych w oparciu o specustawy - o możliwości podważenia operatu szacunkowego” – poruszający sprawy z pogranicza prawa cywilnego - w tym ochrony własności, prawa budowlanego oraz przygotowania inwestycji – którymi to sprawami mecenas zajmuje się na co dzień w kancelarii.

Cieszymy się, iż mogliśmy wykorzystać nasze doświadczenie zdobyte podczas rozwijania naszych specjalizacji i przedstawić nasz punkt widzenia podczas tej konferencji.

Organizatorom dziękujemy za okazane zaufanie i zaproszenie nas do udziału w tym wydarzeniu.