image1 image2 image3

sama waga Otoczenie prawne funkcjonowania spółek lotniskowych w Polsce

15.05.2013 | j.sz.

lotnisko

Współpracownik kancelarii – mgr Jakub Sznajder 9 maja br. zaprezentował przed członkami Koła Naukowego Prawa Handlowego i Gospodarczego „Amicus Curiae”, działającego w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego referat pt: „Otoczenie prawne funkcjonowania spółek lotniskowych w Polsce”, wpisujący się w problematykę prawa lotniczego, będącego jedną ze specjalizacji kancelarii.

Wystąpienie stanowiło część przygotowanej do druku publikacji naukowej prezentującej aktualny stan funkcjonowania Grupy Kapitałowej przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze oraz spółek kapitałowych zarządzających portami lotniczymi, które funkcjonują poza PPL.