image1 image2 image3

sama waga Utrudnianie dostępu do wód - wypowiedź eksperta w programie na żywo dla Radia Szczecin

j.sz. | 01.07.2024 r.

Od 1 lipca 2024 r. weszły w życie przepisy ustawy Prawo wodne dające podstawy do działania Inspekcji Wodnej, podniesione zostały także wysokości grzywny grożącej osobom, które grodzą nieruchomości przylegające do publicznych wód tym samym uniemożliwiając wykonywanie powszechnego dostępu do wód, o której mowa w art. 478 pkt 2 ustawy Prawo wodne.

Między innymi na te tematy wypowiadał się mecenas Jakub Sznajder w audycji na żywo Radia Szczecin pt. "Czas reakcji", odnośnie interwencji słuchaczy podjętej w związku z wygrodzeniem brzegu Jeziora Dąbie w Szczecinie oraz brzegu Odry w miejscowości Siadło Dolne.

Cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny zabrać publicznie głos w ramach wiodącej specjalizacji naszej kancelarii, jaką jest prawo wodne. Dziękujemy Radiu Szczecin za zaufanie i zaproszenie nas do programu