image1 image2 image3

sama waga Monografia autorstwa dr Agnieszki Sznajder wydana przez Wydawnictwo C.H. Beck

j.sz. | 04.02.2020

 18975 pozwolenie wodnoprawne jako instrument zarzadzania zasobami wodnymi agnieszka sznajder

Miło nam poinformować, iż jest już dostępna wydana przez wydawnictwo prawnicze C.H. Beck w serii Monografie Prawnicze książka autorstwa r.pr. dr Agnieszki Sznajder pt. Pozwolenie wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi.

Publikacja ta wypełnia dotychczasową lukę w literaturze przedmiotu - stanowiąc kompleksowe opracowanie dotyczące pozwoleń wodnoprawnych - porusza kwestie dotychczas szerzej nie opisywane lub poruszane w sposób zaledwie wycinkowy.

Omówiono w niej m.in. zagadnienia: zarządzania zasobami wodnymi, roli pozwoleń wodnoprawnych w zapewnieniu ochrony wód jako elementu środowiska, czy postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne w sprawach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych. W książce szeroko odwołano się do orzecznictwa oraz poglądów doktryny.
Adresatami publikacji są nie tylko pracownicy organów administracji publicznej zaangażowani w wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, ale także sędziowie, radcowie prawni, adwokaci, projektanci - zajmujący się problematyką wodnoprawną.

Wydawnictwo to stanowi kolejne już potwierdzenie naszych kompetencji w zakresie Prawa wodnego - będącego jedną z wiodących specjalizacji naszej kancelarii.

Zapraszamy do lektury!