image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Innowacje przyszłości AirFair 2014 w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 z naszym udziałem

01.06.2014 | j.sz.

airfair logo

W dniach 30-31 maja 2014 r. odbywały się w Bydgoszczy organizowane przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 doroczne targi technologii lotniczych i uzbrojenia AirFair, edycja 2014.

W ramach targów zorganizowana została konferencja pt. Innowacje przyszłości, poświęcona najnowszym technologiom w przemyśle lotniczym.

Z referatem otwierającym konferencję pt. Prawna regulacja użytkowania bezzałogowych statków powietrznych lotnictwa państwowego w wybranych państwach, wystąpił Jakub Sznajder, specjalista prawa lotniczego w naszej Kancelarii.

Cieszymy się z zaproszenia do udziału w tym ważnym wydarzeniu lotniczym, traktujemy je jako potwierdzenie, iż nasza aktywność na polu prawa lotniczego jest doceniana, co z kolei zachęca nas do dalszego rozwijania tej specjalizacji.

Warto przypomnieć, iż zagadnienia prawnej regulacji użytkowania tzw. dronów (UAV, UAS, RPAS) stanowią jedno z wyzwań, przed którymi stoi dziś ustawodawca. Aktywnie włączamy się w ten proces, współpracując z producentami i użytkownikami dronów, a także z ośrodkami szkoleniowymi. Mamy również swój niewielki wkład w prace Zespołu ds. bezzałogowych statków powietrznych, który działa przy Prezesie ULC.