image1 image2 image3

sama waga Wznowienie postępowania administracyjnego z powodu niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - jako problem badawczy przedstawiony przez r. pr. Agnieszkę Sznajder na konferencji naukowej

08.04.2014 | j.sz.

W dniu 7 kwietnia 2014 r. odbyła się w Sandomierzu konferencja naukowa zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski pt. Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich.

Głos w trakcie konferencji zabrała r. pr. Agnieszka Sznajder prezentując wystąpienie na temat: Wznowienie postępowania administracyjnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej z powodu niezgodności prawomocnego orzeczenia z prawem wspólnotowym – europejskie standardy.