image1 image2 image3

sama waga Występowanie gminy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi tematem wystąpienia pracowników Kancelarii na konferencji naukowej

10.04.2014 | j.sz.

W dniach 8-9 kwietnia 2014 r. w Stalowej Woli odbyła się czwarta z cyklu konferencja naukowa pt. 'Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości IV Prawo sądowe w orzecznictwie TK' zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.

W konferencji czynny udział wzięła r. pr. Agnieszka Sznajder, która przedstawiła referat nt. Gmina jako skarżący w postępowaniu przed sądami administracyjnymi na decyzje organu odwoławczego dla gminy niekorzystne wydane na skutek rozpatrzenia odwołania strony od decyzji organy gminy.