image1 image2 image3

sama waga Praktyka przewozowa przewoźników lotniczych tematem wystąpienia pracownika Kancelarii na konferencji naukowej

16.11.2013 | j.sz.

uj logo

W dniach 13-15 listopada 2013 r. odbyła się w Krakowie konferencja naukowa pt. 50 lat Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych – praktyka i aktualne wyzwania, zorganizowana przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W konferencji wziął czynny udział pracownik Kancelarii – mgr Jakub Sznajder, który przedstawił poświęcony prawu lotniczemu oraz problematyce ochrony praw pasażerów lotniczych referat pt. Prawo powrotu obywateli polskich bez ważnego paszportu w praktyce przewozowej wybranych przewoźników lotniczych, a działalność polskich służb konsularnych.