image1 image2 image3

sama waga Wystąpienie na temat praw pasażerów podczas konferencji naukowej na Uniwersytecie Rzeszowskim

25.05.2013 | j.sz.

ja

(zdjęcie: Lucyna Domka)

W dniu 23 maja 2013 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim miała miejsce konferencja naukowa pt. Współczesne wyzwania prawa ochrony konkurencji i konsumentów – między teorią a praktyką.

W ramach konferencji pracownik Kancelarii – mgr Jakub Sznajder przedstawił poświęcone prawu przewozowemu wystąpienie pt. Problematyka ochrony praw pasażerów podróżujących drogą morską, wodną śródlądową oraz powietrzną w świetle najnowszych regulacji prawa europejskiego.

Problematyka ochrony praw pasażerów, w tym pasażerów lotniczych stanowi jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii.