image1 image2 image3

sama waga Konferencja naukowa prawa lotniczego na Uniwersytecie Warszawskim z udziałem pracowników naszej Kancelarii

02.11.2013 | j.sz.

waw 1 mini

W dniach 17-18 października 2013 odbyła się zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencja naukowa pt. ‘50 lat konwencji tokijskiej – bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej’ poświęcona ‘Prawu lotniczemu’ stanowiącego jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii.

Pracownik naszej Kancelarii - mgr Jakub Sznajder wziął aktywny udział w tej konferencji, zabierając głos w dyskusji dotyczącej prawnych aspektów użytkowania bezzałogowych statków powietrznych.